.δ.
 
 

.ΠΝΕΥΜ.ΛΟΓΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ*************
ΠΟΝΤΙΑΚΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
*************

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΑΣΧΑ


Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ
+ΑΡΧΙΜ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ