ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.