.δ.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ                             συνέχεια σελίδα  3


Στις αψίδες εικονίζονται η Θεοτόκος κατά την Βδ. και χαμηλότερα μορφές Αγίων κατά ζεύγη ή μεμονομένων: Θεοπίστη και Ευστάθιος, η Άννα φέρουσα την Μαρία, νήπιο δεξιά στην αγκαλιά της, προς αυτή δε τείνει τα χέρια του ο παραπλεύρως ιστάμενος Ιωακείμ. Επί του τόξου της αψίδος Ανδριανός και Ναταλία, Αγάπιος και Θεόπιστος. Στην ΝΔ αψίδα εικονίζεται ο Πρόδρομος ευλογών με τό δεξί χέρι κρατώντας στο αριστερό ειλατήριο ανοικτό ("μετανοείτε, ήγγικε γάρ η βασιλεία...."). Χαμηλότερα Παχώμιος και Άγγελος εικονιζόμενος με κουκούλι και μανδύα Οσίου. Αυτός με το αριστερό χέρι κρατά ειλητάριο, στο οποίο διαβάζουμε,    "Παχώμιε, εν τούτω τω σχήματι σωθήσεται πάσα σάρξ", ακολούθως δε εικονίζεται Αλέξιος ο Ανθρωπος του Θεού και Ιωάννης ( ο της Κλίμακος; ), ο πρώτος με ανοικτό ειλητάριο, ο δεύτερος με ανοικτό βιβλίο, στο οποίο έχει γραφεί περικοπή του κατά Ματθαίον (Ι΄ 37), "Ο φιλών πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος", στα δε τόξα Ιλαρίων, Θεόδωρος (Γραπτός;) ως γέρων Όσιος Ασκεπής, Εφραίμ ο Σύρος με  κουκούλι μοναχικό και Μάξιμος ο Ομολογητής.
Στις αψίδες του Ιερού εικονίζονται κατά μεν τήν ΒΑ ο Χριστός ως Σωτήρ, κατά δε την ΝΑ ο Πατήρ. Τούτους περιβάλλουν γνωστές ρήσεις ("Εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού...") και δορυφορούν εναλλάξ οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Στις γωνίες όλων αυτών των χαμηλών θόλων εικονίζονται εξαπτέρυγα Χερουβείμ και Σεραφείμ και σύμβολα των Ασωμάτων Δυνάμεων. Μαρτύρια διαφόρων Αγίων εικονίζονται σε διάφορα σημεία και μάλιστα πάνω στις αψίδες, όπως του Αγίου Δημητρίου στο τόξο της Δ. σταυροκαμάρας, των Αγ. Φωτεινής, Ιουλίττης, Φωκά και Αποστόλου Ανανίου στην ΝΑ. ασπίδα, Κυπριανού, Ιουστίνης Ιερομάρτυρος, Ανθίμου, Τρύφωνος, Θαλλελίου στην ΒΑ. ασπίδα. Το μαρτύριο του Αγίου Ανδρέου "Κρήτης" εικονίζεται στο Β. τοίχο.
Οι τοιχογραφίες του Ιερού διατηρούνται σχετικά σέ καλύτερη κατάσταση και προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στο Β. τοίχο τρεις Άγιοι με Αρχιερατικές στολές. Στην κόγχη της Προσκομιδής κάτω η άκρα Ταπείνωση, με κατεστεραμμένο το κέντρο της σύνθεσης, λόγω διάνοιξης του παραθύρου. Διατηρούνται όμως κάλλιστα ο Ιωάννης και η Θεοτόκος, με λίαν εκφραστική χειρονομία. Απομάσσουν τα δάκρυα των ματιών τους και εκφράζουν βαθιά θλίψη, εικονιζόμενοι εκατέρωθεν του ελλείποντος πλέον Ιησού, με σύμμετρη κλίση προς το κέντρο. Στο ανώτατο τμήμα της κοιλότητας εικονίζεται ο Ιησούς σε προτομή ως Σωτήρ . Ευλογούν  κάτω από Αυτόν προς το μέσον οι Αγιοι Λέων καί Μιχαήλ ο Συννάδων, ολόσωμοι, κατενώπιον. Εκατέρωθεν της κοιλότητας ανά τρεις, οι Αρχιερείς Ιάκωβος Αδελφόθεος, Ελευθέριος, Φωκάς και Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Ιερόθεος, Τιμόθεος. Κάτω Πέτρος ο Αλεξανδρείας προ του γυμνού Ιησού, Στέφανος ο Διάκονος Αθηνογένης.
Στο θόλο της καμάρας που στεγάζει την Προσκομιδή, εικονίζονται αντικριστά, δύο συνθέσεις από το βίο της Θεοτόκου. Μπροστά από αρχιτεκτόνημα, εκτεταμένο σε όλο το μήκος της εικόνας, εικονίζεται η Άννα, κατακεκλιμένη στο αριστερό ως προς το θεατή άκρο. Δίπλα της, στο ανώτατο σημείο της υποτυπώδους κλίνης, κάθεται ο Ιωακείμ επί σκίμποδος και υψώνει με τα δύο χέρια το σπαργανωμένο βρέφος, προσφέροντάς το στη μητέρα, η οποία στρέφει το βλέμμα προς αυτό με στοργή. Η κλίνη της Άννας είναι στρωμένη σύμφωνα με τις διαστάσεις της και καλύπτεται από ισομεγέθες σεντόνι, το οποίο έχει σκούρο χρώμα και στις παρυφές μελανές ελικοειδείς γραμμές. Οιονεί εξερχόμενοι από την ανοιχτή θύρα του αρχιτεκτονήματος, παρίστανται σε ένα επίπεδο να βαδίζουν εν χορώ τέσσερις γυναίκες προς τήν κλίνη της λεχώνας. Φορούν όλες ερυθρού χρώματος ενδύματα, στρέφονται κατά 3/4 προς αυτήν, στο κεφάλι φορούν καλύπτρα, στο λαιμό τραχηλιά και δια των χειρών κομίζουν τα προοριζόμενα για τη λεχώνα ακαθόριστα εδέσματα αντικείμενα οι δύο τελευταίες και κύπελλα ροφήματος οι δύο πρώτες θεραπαινίδες διαδοχικά, αυτές που στέκονται πιο κοντά στη λεχώνα. Στο δεξιό άκρο της εικόνας κάτω, κάθεται απλοϊκή γυναίκα, νήθουσα με απλανές βλέμμα, άνω δίπλα της εικονίζεται κενό το ανάκλιντρο της μικρής Μαρίας.
συνέχεια σελίδα 3